direct naar inhoud van 4.3 Bestemmingsplan Buitengebied
Plan: GELDERESCHWEG 108
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1210BGGELDERE108-VA01

4.3 Bestemmingsplan Buitengebied

Het bestemmingsplan buitengebied kent binnen de bestemming "bedrijf" in beginsel de mogelijkheid het bestemmingsplan te wijzigen ten behoeve van een grotere bebouwde oppervlakte van de bedrijfsgebouwen die volgens de planregels mogelijk is. In bijlage 2 van genoemd bestemmingsplan staat aangegeven wat de maximale oppervlakte van de bedrijfsgebouwen, na wijziging, mag bedragen: voor het perceel Geldereschweg 108 is dit maximum, na wijziging, gesteld op 2044 m².

Beoogde uitbreiding betreft 1104 m², waarvan een deel buiten het bouwvlak en een deel buiten het bestemmingsvlak. De oppervlakte van bestaande bedrijfsgebouwen is 1535 m² groot. De totaaloppervlakte van de bedrijfsbebouwing wordt na uitbreiding 2639 m².

Gezien de planregels uit het bestemmingsplan voor het buitengebied van Winterswijk wordt het maximum van 2044 m² overschreden en is beoogde uitbreiding aldus strijdig met bepaalde in het geldend bestemmingsplan.