direct naar inhoud van 5.4 Geluid
Plan: GELDERESCHWEG 108
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1210BGGELDERE108-VA01

5.4 Geluid

De ontwikkeling is geen geluidgevoelig (geen woon of verblijfsobject) object op grond van de Wet geluidhinder; er hoeft in deze voor bestemmingsplanwijziging geen wegverkeerslawaai in beeld te worden gebracht.