direct naar inhoud van 5.5 Bedrijven en milieuzonering
Plan: GELDERESCHWEG 108
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1210BGGELDERE108-VA01

5.5 Bedrijven en milieuzonering

Het doel van dit onderzoek is na te gaan of het uitbreidingsplan geen geluidoverlast zal veroorzaken bij de woningen in de omgeving en welke maatregelen eventueel noodzakelijk zijn.

Beoogde bedrijfsuitbreiding is nodig voor opslag in verband met de behoefte aan een breder assortiment bouwmateriaal en uitbreiding van manouvreerruimte in de hal.

Van toename van bedrijfsactiviteiten is geen sprake. Een onderzoek in het kader van Bedrijven en milieuzonering kan achterwege blijven.