direct naar inhoud van Artikel 6 Slotregel
Plan: De Rikker fase III e.v., wijziging Sint Elisabethgaarde/Kobstederstraat
Status: ontwerp
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1303SGELISABETHG-OW01

Artikel 6 Slotregel

Dit wijzigingsplan worden aangehaald als: Regels van het wijzigingsplan 'De Rikker fase III e.v., wijziging Sint Elizabethgaarde/Kobstederstraat'.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van ……………….

De voorzitter, De griffier,

……………… ………………