direct naar inhoud van 2.1 Beschrijving
Plan: Streek & servicecentrum 't Tappunt, Misterweg 207-209 te Miste
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP0811BGMISTERW207-OW01

2.1 Beschrijving

In het landschap van Winterswijk is vanouds sprake van een, voor het landelijk gebied, relatief grote dichtheid aan bebouwing. In het Winterswijkse buitengebied is (mede) daardoor sprake van een hechte sociale structuur. Deze sociale structuur komt tot uiting in het functioneren van de buurtschappen. In veel buurtschappen zijn kleinere of grotere bebouwingsconcentraties. Dit zijn plekken waar sociale en culturele activiteiten zich concentreren. De sociale samenhang in de buurtschappen, en de maatschappelijke functies in de buurtschapskernen dragen bij aan de leefbaarheid op het platteland.

Het plangebied ligt ongeveer 5 kilometer ten zuidwesten van Winterswijk aan de Misterweg 207-209 in het buurtschap Miste. De Misterweg (provinciale weg N318) is een doorgaande weg en het plangebied is via een parallelweg ontsloten. Het buurtschap ligt grotendeels ten zuiden van deze weg en is gelegen in een ruim, herkenbaar agrarisch productielandschap.

afbeelding "i_NL.IMRO.0294.BP0811BGMISTERW207-OW01_0004.png"

locatie plangebied (bron: googlemaps)

Met bijna 11 km2 behoort Miste tot de middelgrote Winterswijkse buurtschappen. Zoals geldt voor alle buurtschappen wordt ook het landelijke karakter van Miste in steeds mindere mate bepaald door de landbouw. Per 1 januari 2009 telde Miste 672 inwoners, ofwel 59 inwoners per km2. Voor kinderen in Miste en Corle is er één basisschool, deze staat in Miste. Er is geen reguliere middenstand in Miste, boodschappen worden gedaan in Winterswijk of Bredevoort. Er zijn twee horecagelegenheden, een café-restaurant (Den Tappen) met een meer sociale functie voor het buurtschap en een café-restaurant (Vivaldi) vooral gericht op publiek van buiten Miste.

afbeelding "i_NL.IMRO.0294.BP0811BGMISTERW207-OW01_0005.png"

plangebied (bron: googlemaps)

Het plangebied is circa 6.500 m2 groot en is omsloten aan de oostzijde met negen streekeigen nieuwbouwwoningen en aan de westzijde door sportvelden. Aan de zuidzijde wordt het perceel begrenst door de woning van initiatiefnemer (De Klomp 4) welke is gerealiseerd in 2003. Aan de noordzijde, aan de parallelweg ligt café-restaurant Den Tappen (Misterweg 211). Ten westen van dit café-restaurant is een kleine loods gesitueerd, wat dienst doet als coöperatieve diepvriescentrale.