direct naar inhoud van 2.2 Situatie
Plan: Streek & servicecentrum 't Tappunt, Misterweg 207-209 te Miste
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP0811BGMISTERW207-OW01

2.2 Situatie

Den Tappen is in 1647 gestart en in 1920 is een deel ontwikkeld tot café en een deel tot pension, hengstenhouderij, postkantoor en een gemengd agrarisch bedrijf. De huidige situatie is een groot erf met een aantal, deels leegstaande en in slechte bouwkundige staat verkerende schuren. Het plangebied betreft het erf van het voormalig agrarisch bedrijf (varkensbedrijf) van initiatiefnemer. De agrarische activiteiten zijn langzaamaan afgebouwd tot in 2003 alle agrarische activiteiten zijn gestaakt. Voor dit plan is de volgende bebouwing op het erf relevant:

  beschrijving   bebouwd oppervlak (m2)  
  aan westzijde  
1   gesloopte varkensstal aan de wegzijde (10x20)   200  
2   werkplaats (4x9)   36  
3   voormalige varkensstal en werktuigenberging (25x12)   259  
4   gebouwtje   36  
5   open kapschuur (9x21,5)   193  
  aan oostzijde    
6, 7   twee gesloopte gebouwtjes   103  
8   voormalige kraamschuur varkens (17x17)   289  
9   voormalige varkensstal (33x8,5)   283  
10   schuurtje   27  
  woningen en overig  
11   voormalige boerderij bestaande uit 2 woningen (Misterweg 207-209), tevens recreatieve bewoning, met aanbouw kantoor (65 m2) en gesloopte aanbouw varkensstal (90 m2)   (exclusief woningen) 152  
12   overdekt zitje bij parkeerplaats   -  
   
  Totaal voormalige agrarische bebouwing   1.578  

Gebouw 5 is in goede staat. De overige gebouwen zijn reeds gesloopt of niet doelmatig meer te gebruiken. De algemeen bouwkundige staat is redelijk tot slecht. De verbouw met sloop varkensstal aan de boerderij (nr 11) is inmiddels gerealiseerd. Het agrarische perceel naast De Klomp 4 van 2 ha is in gebruik voor de sierteelt en boomkwekerij.

afbeelding "i_NL.IMRO.0294.BP0811BGMISTERW207-OW01_0006.jpg"

entree Misterweg 207-209

Vanuit de historie is het idee ontstaan het erf volledig opnieuw in te richten en met vervangende nieuwbouw een nieuwe functie te geven. De functie van de nieuwe gebouwen is gericht op streekproducten en service voor het buurtschap en de regio: een nieuw streekcentrum. De boerderij vooraan op het perceel blijft behouden en voor recreatieve bewoning ingezet, de huidige functie wijzigt niet. De boerderij is daarmee geen onderdeel van de beoogde ontwikkeling. De open kapschuur (gebouw 5) blijft behouden voor opslag ten behoeve van de nieuwe functie. Dit gebouw is, dankzij zijn eenvoudige constructie en indien de definitieve inrichting dit verlangt, verplaatsbaar.