Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Oostendorperdiek 4 en Lemmenesweg 3 te Winterswijk-Meddo
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0294.BP1007BGDORPERDIEK-VA01

Artikel 3 Agrarisch (A)3.2 Bijzondere gebruiksbepaling
De uitoefening van een uitsluitend intensieve veehouderij wordt aangemerkt als strijdig gebruik.