Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Oostendorperdiek 4 en Lemmenesweg 3 te Winterswijk-Meddo
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0294.BP1007BGDORPERDIEK-VA01

1.1 Aanleiding

Op 27 april 2009 heeft de gemeente Winterswijk besloten medewerking te verlenen aan het ingediende verzoek van de betreffende aanvrager. Het verzoek omvat de realisatie van een nieuw bijgebouw op het perceel Oostendorperdiek 4 te Meddo. Gekoppeld aan deze nieuwbouw is de voorgenomen sloop van een viertal agrarische bijgebouwen aan de Lemmenesweg 3 te Meddo. Het college heeft besloten medewerking te verlenen in de vorm van bovenplans verevenen. Het Winterswijkse beleid van bovenplans verevenen zal middels dit bestemmingsplan voor het eerst planologisch worden vertaald binnen de gemeente Winterswijk.
 
De bouwplannen voor de uitbreiding van de huidige bebouwing aan de Oostendorperdiek 4 passen niet binnen het vigerende bestemmingsplan. Volgens het bestemmingsplan is op de locatie verdere uitbreiding van het bebouwde oppervlakte niet mogelijk. Om de realisatie van de nieuwbouw toch mogelijk te maken is de gemeente bereid om medewerking te verlenen op basis van het principe van bovenplans verevenen. Dit houdt in dat er meer bijgebouwen bij een woning kunnen worden toegestaan indien er elders gebouwen worden gesloopt. Het slopen van gebouwen zal plaatsvinden op het perceel aan de Lemmenesweg 3. Hier zullen vier agrarische bijgebouwen (schuren) worden gesloopt. De agrarische bijgebouwen zijn overbodig en zullen niet worden vervangen door nieuwbouw op dezelfde locatie. De sloop van de bijgebouwen aan de Lemmenesweg is een voorwaarde voor de medewerking aan het bouwverzoek.