Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Oostendorperdiek 4 en Lemmenesweg 3 te Winterswijk-Meddo
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0294.BP1007BGDORPERDIEK-VA01

1.3 Leeswijzer

Na de inleiding zal in hoofdstuk 2 het initiatief worden beschreven. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 een beschrijving van het relevante rijks-, provinciale-, en gemeentelijke beleid en wetgeving opgenomen. In hoofdstuk 4 wordt het project inhoudelijk op haalbaarheid getoetst aan de hand van het geldende beleid en milieuwetgeving. Hoofdstuk 5 beschrijft de economische en maatschappelijke haalbaarheid van het plan, waarbij de uitkomsten van de inspraak en overlegmomenten zijn opgenomen.