Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Oostendorperdiek 4 en Lemmenesweg 3 te Winterswijk-Meddo
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0294.BP1007BGDORPERDIEK-VA01

2.1 Huidige situatie

In het groene landschap van de Gelderse Achterhoek ligt de gemeente Winterswijk. De gemeente kenmerkt zich door een groot oppervlak aan landelijk gebied. Binnen de gemeente liggen verschillende dorpskernen. Eén van die kernen is het dorp Meddo, gelegen ten noorden van de kern Winterswijk. De dunbevolkte kern kent niet een echt hele rijke en beschreven historie die duizenden jaren terug gaat. De historie die wel aanwezig is, is terug te vinden in de oude boerderijen die in de typische saksische stijl zijn gebouwd. Het landschap laat zich kenmerken door de afwisseling van landbouw-, veen en natuurgronden.
 
De twee locaties die betrokken zijn bij het initiatief liggen in het landelijke gebied ten noorden van de dorpskern van Meddo. De locatie waar de nieuwbouw zal worden gerealiseerd ligt aan de Oostendorperdiek. Het bijgebouw zal ten oosten van de huidige bebouwing op het perceel van Oostendorperdiek 4 worden gerealiseerd op een bestaande fundering. Het perceel waar de sloop zal plaatsvinden, ligt aan de Lemmenesweg op ongeveer 3 kilometer oostwaarts van de locatie aan de Oostendorperdiek. De te slopen schuren zijn voorheen in gebruik geweest als pluimveestallen, maar worden binnen de huidige bedrijfsvoering niet meer gebruik. Onderstaande kaartfragmenten tonen de ligging van de locaties ten opzichte van elkaar en de sloop en nieuwbouw locaties specifiek.
 
Ligging locaties
Locatie Oostendorperdiek (nieuwbouw)
Locatie Lemmenesweg (sloop)