Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Oostendorperdiek 4 en Lemmenesweg 3 te Winterswijk-Meddo
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0294.BP1007BGDORPERDIEK-VA01

2.2 Toekomstige situatie

Het project omvat de nieuwbouw van een bijgebouw, type kapschuur met overkapping, op het perceel Oostendorperdiek 4 en de sloop van een viertal agrarische bijgebouwen op het perceel Lemmenesweg 3, beide percelen liggen in Meddo.
 
De nieuw op te richten bebouwing wordt ten oosten van de huidige bebouwing gerealiseerd direct tegen de erfgrens aan. Er zal een kapschuur worden gebouwd bovenop een reeds gerealiseerde fundering. Dit is een bestaande kelder. De kapschuur zal dienst doen als garage en paardenschuur. Aan de kapschuur komt een overkapping hieronder is ruimte voor de opslag van hooi en stro. De te slopen bebouwing omvat vier schuren die overbodig zijn en dus niet meer in gebruik zijn. De schuren deden voornamelijk dienst als verblijfplaats voor pluimvee en enkele agrarische karren.
 
De totale bebouwde oppervlakte van het nieuwbouwplan bedraagt 114 m² (zonder overkapping). Op de locatie aan de Lemmenesweg worden vier schuren gesloopt met een gezamenlijk bebouwde omvang van circa 347 m². Volgens het principe van bovenplans vereven mag men 50 % van het gesloopte oppervlakte terugbouwen. Met andere woorden indien men een nieuwbouw van 114 m² wil realiseren zal men ter compensatie 228 m² moeten slopen. In het geval van onderhavig project is de oppervlakte die wordt gesloopt voldoende om de nieuwbouw te compenseren. Volgens het principe van bovenplans verevenen mag men tot maximaal 300 m² uitbreiden. De woning beschikt momenteel over een bijgebouw van 75 m². Hier komt nu 114 m² bij, daarmee komt het totaal aan bijgebouw op 189 m². De eigenaar heeft zelfs de mogelijk om in de toekomst nog een bijgebouw te realiseren. Hiervoor zal hij echter wel moeten zorgen voor extra compenserende sloop elders in het buitengebied. Met de huidige sloop kan de eigenaar tot maximaal (347-228)/2= 59,5 m² uitbreiden. Onderstaande afbeeldingen geven een overzicht van de bouwplannen.
  
Bouwplan kapschuur
Bouwplan kapschuur zij, voor- en achteraanzicht