Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Oostendorperdiek 4 en Lemmenesweg 3 te Winterswijk-Meddo
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0294.BP1007BGDORPERDIEK-VA01

4.10 Verkeer en parkeren

De kapschuur zal hoofdzakelijk dienen als garage waarin auto's kunnen worden geparkeerd. Parkeren zal dus worden opgelost op eigen terrein. De nieuwbouw zal, in verhouding met de huidige situatie, niet zorgen voor een aanzienbare toename van het aantal verkeersbewegingen. Het plan leidt niet tot extra verkeershinder.
 
Conclusie
Het aspect verkeer en parkeren vormt geen belemmering voor de realisatie van onderhavig plan.