Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Oostendorperdiek 4 en Lemmenesweg 3 te Winterswijk-Meddo
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0294.BP1007BGDORPERDIEK-VA01

4.5 Bodem

In het kader van de bestemmingsplanprocedure dient aangetoond te worden dat de kwaliteit van de bodem en het grondwater van het plangebied in overeenstemming zijn met het beoogde gebruik. De bodemkwaliteit kan namelijk van invloed zijn op de beoogde functie van het plangebied. Om te kunnen beoordelen of de bodemkwaliteit en de beoogde functie van het plangebied bij elkaar passen moet eerst naar de huidige functie van het plangebied worden gekeken.
 
Conclusie
Voor het plangebied is bodemonderzoek niet noodzakelijk. Daarnaast beperkt de ruimtelijke verandering zich tot het bouwen op reeds bestaande fundering in de vorm van een kelder. Voor zowel de huidige functie als de toekomstige functie zijn de eisen aan de bodemgesteldheid gelijkluidend.