direct naar inhoud van Hoofdstuk 5 Planbeschrijving
Plan: Ratumseweg 23
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1203BGRATUMSWG23-OW01

Hoofdstuk 5 Planbeschrijving

De hoofdpunten of ‘spelregels’ van het functieveranderingsbeleid voor de ontwikkelingen in het buitengebied geven een kader voor de ontwerpfase. Hiervoor is een integraal ontwerp gemaakt van de erfinrichting én de architectuur van de gebouwen.

De huidige woning zal middels de bestaande inrit ontsloten worden. Het kleine schuurtje rechts naast de woning blijft in stand en doet dienst als schapenstal (hobbymatig). Tevens wordt achter op het erf een nieuw bijgebouw opgericht. Deze zal als bijgebouw dienst doen bij de bestaande woning en als berging voor een trekker. De nieuwe kavel kan ontsloten worden middels de reeds bestaande inrit. Op de nieuwe kavel is een nieuw woongebouw gesitueerd met inpandig twee woningen. Naast het nieuwe woongebouw zal een schuur worden gerealiseerd ten behoeve van berging voor de nieuwe woning.

Het erf is te karakteriseren met een aantal principes welke thematisch worden omschreven.

Eén hoofdoprit, gebouwen rond om een gezamenlijk erf, hiërarchie in de gebouwen waarbij er altijd één hoofdgebouw is, bij het onderhavige plan de voormalig bedrijfswoning. En verbondenheid met het landschap. Kort samengevat is er gekozen voor de volgende punten per onderdeel:

Het erf is te karakteriseren met een aantal principes welke thematisch worden omschreven.

Eén hoofdoprit, gebouwen rond om een gezamenlijk erf, hiërarchie in de gebouwen waarbij er altijd één hoofdgebouw is, bij het onderhavige plan de voormalig bedrijfswoning. En verbondenheid met het landschap. Kort samengevat is er gekozen voor de volgende punten per onderdeel:

Landschap

 • Versterken kleinschaligheid voor het contrast met open akkers door kavelgrensbeplanting met eiken.
 • Versterken kleinschaligheid door solitaire bomen of groepjes eiken op het perceel.
 • Vanaf de Ratumseweg is er een doorzicht (tussen de bomen door) naar de achtergelegen akkers.

Erf

 • De lijn van het weggetje, zoals op historische kaarten zichtbaar is, wordt voortgezet. Nieuw woongebouw staat aan het ‘eind’.
 • Gezamenlijk bijgebouw staat noordelijk van het weggetje.
 • Eén oprit, ontsluiting via bestaande hoofdoprit.
 • Wei voor de boerderij en nieuw woongebouw blijft open.
 • Siertuin voor de boerderij. Exoten oostelijk van de boerderij worden vervangen voor streekeigenbeplanting.
 • Rest van het erf is informeel en open.
 • Het nieuwe woongebouw komt zo dicht mogelijk bij de bestaande boerderij zodat het één ensemble vormt. De afstand is afhankelijk van de milieucirkel.
 • Erfverharding wordt tot een minimum beperkt. Bij voorkeur halfverharding.

Gebouwen

 • De boerderij is de hoofdwoning met bij behorende uitstraling. De twee helften worden qua uitstraling meer één geheel.
 • Het nieuwe hoofdgebouw heeft een enkelvoudige hoofdvorm. Eén laag met zadeldak. Eenvoudig materiaal gebruik.

afbeelding "i_NL.IMRO.0294.BP1203BGRATUMSWG23-OW01_0009.png"

afbeelding: nieuwe terreininrichting. bron: erfinrichtingsplan.

Door de geurcontouren van de naastgelegen veehouderij is een compact erf hier moeilijk te realiseren. Door de geurcontouren goed in kaart te brengen is getracht het nieuwe woongebouw zo dicht mogelijk bij de boerderij te plaatsen, zodat het toch één ensemble vormt. De uitgangspunten voor ruimtelijke kwaliteit zijn toch zoveel mogelijk vertaald naar het nieuwe erf. Inspiraties zijn gehaald uit het ontstaan aan het buurtschap Henxel. Op de kaart van 1930 is nog te zien dat de erven eerst aan een apart weggetje lagen.

Voor het landschap is het de bedoeling het contrast tussen de open akker en het groene kader van Henxel aan de rand van de es en het meer kleinschalige landschap te versterken door kavelgrensbeplanting toe te voegen. Op de bovenstaande schets is de invulling weergegeven. De onderstaande schets geeft de referentiebeelden van de nieuwe woningen weer. De woningen zijn ontworpen door architekt Rinke ter Haar. Bij het ontwerp zijn de woningen afgestemd op de omgeving en de bestaande bebouwing die op het erf aanwezig zijn.

afbeelding "i_NL.IMRO.0294.BP1203BGRATUMSWG23-OW01_0010.png"

afbeelding: aangezicht nieuw te realiseren woningen.