direct naar inhoud van 6.2 Inspraak en vooroverleg
Plan: Ratumseweg 23
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1203BGRATUMSWG23-OW01

6.2 Inspraak en vooroverleg

Conform de gemeentelijke inspraakverordening, kan het bestuursorgaan zelf besluiten of inspraak wordt verleend bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid. Gezien de beperkte opzet van het plan, kan de inspraakprocedure achterwege blijven.

Het bestemmingsplan wordt conform artikel 3.1.1. Bro in vooroverleg gebracht bij alle relevante overheidsinstanties.

Gedurende de inzage termijn van het ontwerp bestemmingsplan zijn er ...... zienswijzen ingediend. Ten aanzien van de ingediende zienswijzen is besloten op grond van de aangedragen motivering deze zienswijzen ongegrond te verklaren. Het raadsbesluit van .......... is als bijlage bij het plan gevoegd.