direct naar inhoud van Hoofdstuk 1 Inleiding
Plan: Meekertweg 2a
Status: ontwerp
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.WP1203BGMEEKERTW2A-OW01

Hoofdstuk 1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt de aanleiding voor de wijzigingsplan en de ligging en begrenzing van het plangebied aangegeven. Dit wordt geïllustreerd door middel van het opnemen van een kaartfragment, waaruit de ligging van het plangebied blijkt. Verder wordt een opsomming van de vigerende bestemmingsplannen gegeven, die met het nieuwe wijzigingsplan worden herzien.

Het perceel Meekertweg 2 ligt in het buitengebied van Winterswijk en behoort tot de buurtschap Meddo.

Het geldende bestemmingsplan waar de locatie in gelegen is, is het bestemmingsplan Integrale herziening buitengebied Winterswijk, vastgesteld door de gemeenteraad op 27 januari 2011. Hieronder vindt u een fragment van de bestaande verbeelding. Het perceel ligt binnen de bestemming wonen, Meekertweg 2.

afbeelding "i_NL.IMRO.0294.WP1203BGMEEKERTW2A-OW01_0001.png"

Aanleiding voor de wijziging is het verzoek van de eigenaar van de schuur op het perceel Meekertweg 2. Hij heeft de gemeente gevraagd of de functie van dit bijgebouw, planologisch behorend bij het perceel Meekertweg 2, mag worden gewijzigd ten behoeve van de functie wonen. Verzoeker wil het pand graag samen met zijn gezin gaan bewonen. De geldende bestemming laat dat niet toe omdat de woonbestemming enkel bewoning door één huishouden toelaat. Het bestemmingsplan voor het buitengebied bevat echter een binnenplanse wijzigingsbevoegdheid op basis waarvan burgemeester en wethouders onder voorwaarden kunnen meewerken om binnen de woonbestemming meerdere woningen toe te laten. Dit kan slechts plaatsvinden in als karakteristiek aan te merken bebouwing. De adviescommissie cultuurhistorie heeft de schoppe en het erf beoordeeld en komt tot de conclusie dat er voldoende waarde aanwezig is om voor wat dat aspect betreft aan het verzoek te kunnen meewerken.