direct naar inhoud van Hoofdstuk 2 Huidige situatie
Plan: Meekertweg 2a
Status: ontwerp
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.WP1203BGMEEKERTW2A-OW01

Hoofdstuk 2 Huidige situatie

In dit hoofdstuk komt aan de orde wat de huidige situatie is met betrekking tot de ruimtelijke structuur en de functionele structuur. Wat betreft de ruimtelijke structuur wordt aandacht gegeven aan een aantal elementen zoals de wegenstructuur (verschillende typen en/of categorie├źn wegen), groen- en waterstructuur en bebouwingsstructuren. In verband met de overzichtelijkheid is het opnemen van toelichtende kaarten wenselijk.

Het perceel is privaatrechtelijk gesplitst in twee eigendommen. De groene verticale lijn duidt de kadastrale grens aan tussen de - voormalige - boerderijwoning (rechts) en de te verbouwen schoppe (links). De bebouwing ten noorden van de beoogde schoppe betreft een voormalig bedrijfsgebouw, annex paardenstal.

afbeelding "i_NL.IMRO.0294.WP1203BGMEEKERTW2A-OW01_0002.png"

Luchtfoto omgeving Meekertweg 2

Het perceel aan de Meekertweg ligt in het buitengebied van Winterswijk, ten westen van de kom. De Meekertweg 2 is bestemd tot "Wonen". Naast deze enkelbestemming is er een dubbelbestemming Archeologische verwachting 4 en Waarde Cultuurhistorie Het perceel ligt bovendien in de gebiedsaanduidingen Waardevol Landschap en reconstructiewetzone verwevingsgebied. In de verschillende hoofstukken van deze toelichting gaan wij in op deze dubbelbestemmingen en gebiedsaanduidingen.