direct naar inhoud van 5.3 Luchtkwaliteit
Plan: Meekertweg 2a
Status: ontwerp
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.WP1203BGMEEKERTW2A-OW01

5.3 Luchtkwaliteit

Voor gemeenten en provincies is bepaald dat de lokale luchtkwaliteit in kaart moeten worden gebracht wanneer de verwachting bestaat dat de grenzen voor luchtkwaliteit overschreden kunnen worden.

Voorliggend plan behelst de verbouw van een schuur waarbij 1 woning wordt toegevoegd. Op grond van het "Besluit niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)" behoeft, nu het gaat om een gering aantal woningen, niet aan de Wet Milieubeheer (15 november 2007) getoetst te worden. De toetsingsgrens ligt anno 2012 namelijk bij 1500 woningen.