direct naar inhoud van Hoofdstuk 7 Flora en fauna
Plan: Meekertweg 2a
Status: ontwerp
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.WP1203BGMEEKERTW2A-OW01

Hoofdstuk 7 Flora en fauna

Aan Flora- en Faunaregelgeving zal, voor zover noodzakelijk, toepassing worden gegeven in het kader van de vergunnningverlening op grond van de Wabo.

De wijziging van het gebruik van de schuur heeft geen gevolgen voor de flora en fauna in de omgeving omdat het aanwezige groen (in de vorm van tuingroen) niet wijzigt. Echter, op die plekken waar de erfafscheiding met het perceel behorend bij de reeds aanwezige woning, doorzichtig is zal extra groen worden aangebracht.