direct naar inhoud van Hoofdstuk 1 Inleiding
Plan: Bredelerweg 3
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.WP1107BGBREDELERW3-OW01

Hoofdstuk 1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt de aanleiding voor de bestemmingsplan en de ligging en begrenzing van het plangebied aangegeven. Dit wordt geïllustreerd door middel van het opnemen van een kaartfragment, waaruit de ligging van het plangebied blijkt. Verder wordt een opsomming van de vigerende bestemmingsplannen gegeven, die met het nieuwe bestemmingsplan worden herzien.

Het perceel Bredelerweg 3 ligt in het buitengebied van Winterswijk en behoort tot de buurtschap Ratum.

Het geldende bestemmingsplan waar de locatie in gelegen is, is het bestemmingsplan Integrale herziening buitengebied Winterswijk, vastgesteld door de gemeenteraad op 27 januari 2011. Hieronder vindt u een fragment van de bestaande verbeelding. Het perceel is met een rode pijl aangeduid.

afbeelding "i_NL.IMRO.0294.WP1107BGBREDELERW3-OW01_0001.jpg"

Aanleiding voor de wijziging is het verzoek van de bewoner van Slingeweg 13 om toestemming voor de bouw van een voertuigstalling bij zijn woning. De medewerking aan dit verzoek is slechts mogelijk nadat met toepassing van het beleid op het gebied van het bovenplans verevenen elders bebouwing is afgebroken. Deze afbraak van bebouwing zal plaatsvinden op het perceel Bredelerweg 3. Enerzijds ter voorkoming van de mogelijkheid dat op deze locatie wederom nieuwe bedrijfsbebouwing wordt gebouwd, zal de bestemming worden gewijzigd in "Wonen", anderzijds is handhaving van de agrarische functie voor dit perceel door de gestaakte agrarische activiteiten niet meer gewenst.