direct naar inhoud van Hoofdstuk 2 De huidige situatie
Plan: Bredelerweg 3
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.WP1107BGBREDELERW3-OW01

Hoofdstuk 2 De huidige situatie

In dit hoofdstuk komt aan de orde wat de huidige situatie is met betrekking tot de ruimtelijke structuur en de functionele structuur. Wat betreft de ruimtelijke structuur wordt aandacht gegeven aan de volgende elementen: de wegenstructuur (verschillende typen en/of categorie├źn wegen), groen- en waterstructuur en bebouwingsstructuren. In verband met de overzichtelijkheid is het opnemen van toelichtende kaarten wenselijk.

afbeelding "i_NL.IMRO.0294.WP1107BGBREDELERW3-OW01_0002.jpg"

Luchtfoto omgeving Bredelerweg 3

Het perceel Bredelerweg 3 ligt in het buitengebied van Winterswijk en behoort tot de buurtschap Ratum. Bredelerweg 3 is bestemd als agrarisch bedrijf met de aanduiding "agrarisch bouwperceel gelegen in agrarisch cultuurlandschap". Op het perceel is een bedrijfswoning aanwezig. Daarnaast zijn enkele in onbruik geraakte bedrijfsgebouwen. Naast de enkelbestemming "Agrarisch cultuurlandschap is er een dubbelbestemming Archeologische verwachting 1 en de functieaanduiding specifieke vorm van agrarisch met waarden - hoogteverschillen aanwezig. Het perceel ligt in de reconstructiewetzone verwevingsgebied en heeft de gebiedsaanduiding Waardevol landschap. In de verschillende hoofstukken van deze toelichting gaan wij in op deze dubbelbestemmingen en gebiedsaanduidingen.

De Bredelerweg is een doorgaande verharde weg gelegen tussen de Bekeringweg en de Hesselinkweg, nabij de Duitse grens. De omgeving bestaat uit agrarisch gebied, met daartussen enkele bospercelen. Er zijn enkele agrarische bedrijven en een burgerwoning in de omgeving aanwezig.