direct naar inhoud van Hoofdstuk 7 Planbeschrijving
Plan: Bredelerweg 3
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.WP1107BGBREDELERW3-OW01

Hoofdstuk 7 Planbeschrijving

In aansluiting op de meer abstract geformuleerde planuitgangspunten wordt in dit hoofdstuk, vaak middels toelichtende tekeningen, een concrete uitwerking en beschrijving gegeven van het plan.

Met name is dit van belang voor het inzichtelijk maken van nieuwe ontwikkelingen in het plangebied.

Het plan bestaat uit het wijzigen van een agrarische bestemming in een woonbestemming. Het agrarische bouwvlak vervalt. De bestaande dubbelbestemmingen worden opnieuw opgenomen. Dit betreffen de dubbelbestemming Archeologische verwachting 1 en Waarde - specifieke vorm van agrarisch met waarden - hoogteverschillen. De gebiedsaanduiding Waardevol landschap wordt ook weer opgenomen. De gebiedsaanduiding Reconstructiewetzone verwevingsgebied blijft gelden voor het deel van het plangebied met een agrarische bestemming waarvan het bouwvlak vervalt.

Op de verbeelding behorende bij dit bestemmingsplan vindt u het nieuwe bestemmingsvlak.

afbeelding "i_NL.IMRO.0294.WP1107BGBREDELERW3-OW01_0008.jpg"