direct naar inhoud van 3.1 Beleidskader
Plan: Wijzigingsplan bouwvlak Ratumseweg 5
Status: concept
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.WP1112BGRATUMSEW5-OW01

3.1 Beleidskader

Het is van belang dat de wijziging in overeenstemming is met relevant rijks-, provinciaal-, regionaal en gemeentelijk beleid ten aanzien van de ruimtelijke structuur en de functionele structuur.

Op het gebied van het Rijksbeleid kan o.a worden gedacht aan het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening.

Op provinciaal niveau kan onder andere worden gedacht aan de Ruimtelijke Verordening Gelderland.

Op gemeentelijk niveau zijn onder andere de volgende beleidsstukken van belang: visie buitengebied en het landschapsontwikkelingsplan.

Voor alle relevante beleidskaders verwijzen wij naar het moederplan van dit wijzigingsplan: de toelichting van het bestemmingsplan Integrale herziening buitengebied Winterswijk. De gevraagde wijziging strijdt niet met genoemde beleidskaders.