direct naar inhoud van Artikel 4 Maatschappelijk - Begraafplaats
Plan: Excelsior
Status: concept
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP0910KOKomWest-IV01

Artikel 4 Maatschappelijk - Begraafplaats

4.1 bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor 'Maatschappelijk - Begraafplaats' aangewezen gronden zijn bestemd voor een begraafplaats, een en ander met bijbehorende bebouwing, met uitzondering van een dienstwoning, en onbebouwde terreinen.

4.2 bouwregels

De bebouwing dient te voldoen aan de volgende regels:

gebouwen zoals fietsenstallingen, onderhouds- en opslagruimten zijn toegestaan, met dien verstande dat:

a. de hoogte maximaal 3 m mag bedragen;

b. het bebouwingspercentage van het perceel maximaal 3 % mag bedragen;

c. de hoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde, mag maximaal 3 m bedragen.