direct naar inhoud van Artikel 5 Verkeer - Verblijfsdoeleinden
Plan: Excelsior
Status: concept
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP0910KOKomWest-IV01

Artikel 5 Verkeer - Verblijfsdoeleinden

5.1 doeleinden

De voor 'Verkeer - Verblijfsdoeleinden' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. verkeersdoeleinden ten behoeve van bestemmingsverkeer in de vorm van woonstraten en woonpaden, met bijbehorende parkeer-, groen- en speelvoorzieningen;
  • b. de waterhuishouding en de waterberging;

een en ander met bijbehorende bouwwerken, geen gebouw zijnde.

5.2 bouwregels

Uitsluitend de volgende bebouwing is toegestaan:

bouwwerken, geen gebouw zijnde, met een maximale hoogte van 10 m.