direct naar inhoud van Hoofdstuk 10 Economische uitvoerbaarheid
Plan: Excelsior
Status: concept
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP0910KOKomWest-IV01

Hoofdstuk 10 Economische uitvoerbaarheid

  De door de gemeente te maken kosten worden begroot op:

  kosten bestemmingsplanprocedure € 3.742,--

  overige werkzaamheden door de gemeente € 7.000,--

  bijdrage speelvoorziening € 10.000,--

  aanleg openbaar groen; uitgaande van ca. 1.800 m2 en ten

  hoogste € 20,-- per m2 € 36.000,--

  totaal € 56.742,--

  Voor deze kosten is tussen de gemeente en de initiatiefnemer een exploitatie-overeenkomst gesloten.

  Het planschade-risico komt voor rekening van de initiatiefnemer.

  In de exploitatie-overeenkomst is tevens opgenomen dat initiatiefnemer, ter meerdere zekerheid, een bankgarantie, groot € 250.000,- zal overleggen. Ook kosten voor eventuele planschade zijn hiermee afgedekt.

  De economische uitbaarheid van het plan is hiermee aangetoond.