direct naar inhoud van Hoofdstuk 11 Inspraak en vooroverleg
Plan: Excelsior
Status: concept
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP0910KOKomWest-IV01

Hoofdstuk 11 Inspraak en vooroverleg

    Op basis van artikel 3.1.1. van het Besluit op de Ruimtelijke Ordening dient bij de voorbereiding van een bestemmingsplan overleg plaats te vinden met besturen van betrokken gemeenten, waterschappen en met de diensten van provincie en Rijk.

    Voorliggende locatie Excelsior ligt in de kom van Winterswijk. De Provincie heeft aangegeven dat zij, nu het om een puur lokale aangelegenheid gaat, geen oordeel zal uitbrengen. Dit geldt ook voor het Rijk; er zijn geen rijksbelangen in deze in het geding.

    Bij voorliggende ontwikkeling zijn tevens geen belangen van betrokken gemeenten gemoeid.

    Het Waterschap heeft uitvoerig geadviseerd over de wijze waarop het onderdeel “Water” in acht moet worden genomen. Het voorstel van het Waterschap zijn allen verwerkt in dit bestemmingsplan.

    Voordat dit plan in procedure is gebracht heeft er uitvoerig overleg met omwonenden plaatsgevonden. De opmerkingen van buurtbewoners zijn, daar waar gewenst/ mogelijk, meegenomen in het plan.