direct naar inhoud van Hoofdstuk 2 De huidige situatie
Plan: Excelsior
Status: concept
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP0910KOKomWest-IV01

Hoofdstuk 2 De huidige situatie

    Het projectgebied ligt in de bebouwde kom van Winterswijk, ten noordwesten van het centrum. De locatie Excelsior bevindt zich aan de achterzijde van het perceel aan de Leliestraat 33 en werd gebruikt als kwekerij. De kwekerij is inmiddels opgeheven. Het terrein ligt braak op dit moment. De locatie is zowel vanaf de Leliestraat als de Tuunterstraat te bereiken.

    Kenmerkend voor de omgeving van het projectgebied zijn de niet-planmatige woninguitbreidingen. Dit zijn historisch gegroeide gebieden, met een grote diversiteit aan bouwstijlen. Soms is er sprake van een ensemble woningen dat tegelijkertijd is ontstaan. Het betreft onder andere verschillende fragmenten arbeiderswoningen en tuinwijkachtige uitbreidingen. De aanwezige panden van de kleinschalige woonbebouwing met (voormalige) bedrijfspanden zijn voornamelijk van vóór de Tweede Wereldoorlog. De woningen hebben een traditionele opbouw met een bouwhoogte van één tot twee lagen met kap. Karakteristiek is de eenheid in het straatbeeld (rooilijn, bouwmassa, gevelindeling, materiaalgebruik) waarbinnen een divers bebouwingskarakter aanwezig is. Bijzonder zijn de oorspronkelijke straatwanden met een weinig verspringende rooilijn en een min of meer half open of gesloten straatwand met een rafelig karakter. Aan de westzijde wordt het projectgebied begrensd door de begraafplaats van de Rooms Katholieke Parochie. Er zijn plannen in voorbereiding om de begraafplaats uit te breiden, direct grenzend aan de westkant van het projectgebied.

    afbeelding "i_NL.IMRO.0294.BP0910KOKomWest-IV01_0002.jpg"

    Binnenterrein kwekerij richting achterzijde van de woonpercelen aan de 3e Gasthuisstraat.