direct naar inhoud van 4.3 Gemeentelijk beleid
Plan: Excelsior
Status: concept
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP0910KOKomWest-IV01

4.3 Gemeentelijk beleid

Masterplan 2005-2020

In Winterswijk ligt een belangrijke opgave om de ruimtelijke kwaliteit van de kern en de relatie van de kern met het omliggende buitengebied verder te versterken. Basis voor dit Masterplan vormt de 'Visie Wonen en Werken'. In het Masterplan zijn de keuzes, die in de Visie Wonen en Werken zijn gemaakt, uitgewerkt in de richting van concrete inrichtingsplannen voor verschillende locaties in Winterswijk. De planhorizon voor deze ruimtelijke visie is 2020.

Visie Wonen en Werken

De Visie Wonen en Werken (2005) vormt een actualisatie van het Structuurplan uit 1992 voor wat betreft de functies wonen en werken. Het doel is een samenhangende stedenbouwkundige en planologische visie te geven op de ruimtelijke en ruimtelijk economische ontwikkeling van de kern Winterswijk in de komende vijftien jaar. De algemene visie op de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van Winterswijk is het versterken van de bestaande kwaliteiten. In deze visie past een aanpak van de herstructurering en inbreidingslocaties. Aan het kwalitatieve woningbouwprogramma kan grotendeels worden voldaan door het ruimtelijk en functioneel invullen van de lege plekken binnen het bestaande stedelijk gebied. De geschetste demografische ontwikkeling (vergrijzing) dwingt de gemeente Winterswijk beleid te formuleren omtrent wonen en woonkwaliteit voor senioren.

De geprojecteerde ontwikkeling past binnen het gemeentelijk beleid. De realisatie van seniorenwoningen draagt bij aan de vraag naar woningen en voorzieningen voor ouderen door de toenemende vergrijzing. Ook wordt een locatiespecifieke kwaliteitsverbetering nagestreefd door op de voormalige locatie van een kwekerij woningen te realiseren.