direct naar inhoud van Hoofdstuk 8 Planuitgangspunten
Plan: Excelsior
Status: concept
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP0910KOKomWest-IV01

Hoofdstuk 8 Planuitgangspunten

    Het plan sluit aan bij de doelstellingen en de mogelijkheden van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en het Besluit ruimtelijke ordening 1985 (Bro 1985) . Het beoogt niet meer regels te bevatten dan noodzakelijk is voor een goede ruimtelijke ordening van het plangebied . Anderzijds tracht het plan eenduidige, duidelijke en ook handhaafbare regels te geven.

    Het plan vormt geen statisch eindbeeld maar kent een zekere globaliteit en tevens voldoende flexibiliteit om onder voorwaarden in beperkte mate ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk te maken en te sturen.