direct naar inhoud van 5.10 Verkeer en parkeren
Plan: Meddosestraat
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1202SGMEDDOSESTR-OW01

5.10 Verkeer en parkeren

Het realiseren van nieuwe appartementen en woningen aan de Meddosestraat heeft verkeersbewegingen tot gevolg. In deze paragraaf komt aan de orde wat de ontwikkeling voor een effect heeft op het geheel van verkeersbewegingen en parkeerdruk in de omgeving van de locatie.

Verkeersgeneratie

Binnen het plangebied aan de Meddosestraat worden de volgende functies gerealiseerd:

  • 16 zorgappartementen voor begeleid wonen door bewoners met een verstandelijke beperking;
  • 2 parkwoningen;
  • toevoeging van circa 100 m² kantoorruimte.
  • 2 reguliere appartementen.

Bovenstaande functies genereren op een gemiddelde werkdag 111 motorvoertuigbewegingen per etmaal. In onderstaande tabel staat de te verwachten verkeersgeneratie per functie weergegeven. De uitgangspunten voor de berekeningen zijn opgenomen in de separate bijlage.

Figuur 9: verkeersgeneratie toekomstige situatie plangebied Meddosestraat (mvtgbew/etm)

  Functie en omvang   Weekdag   Werkdag  
Zorgappartementen   16 appartementen   74   78  
Parkwoningen   2 woningen   9   10  
Appartementen   2 appartementen   9   10  
Kantoor (met baliefunctie)   100 m² bvo   10   13  
Toename     102   111  

Van gebieden waarin woningen en kantoren zijn gevestigd is bekend dat verkeer van en naar het gebied hun drukste uur kennen gedurende de ochtendspits en avondspits. Tijdens de ochtendspits en avondspits is het percentage verkeer ongeveer 10%. Dat wil zeggen dat tijdens het drukste uur de toename op de routes van en naar de Meddosestraat ongeveer (111*0,1=) 11 voertuigen is. Deze toename is nauwelijks merkbaar op de straten in de omgeving van het plangebied. Problemen voor de verkeersafwikkeling zijn als gevolg van de beoogde ontwikkeling niet te verwachten.

Parkeren

De gemeente Winterswijk heeft in de Parkeervisie– opgenomen dat bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen bij het aspect parkeren de CROW parkeerkencijfers– worden aangehouden. In alle gevallen gelden bij toetsing van een concreet bouwplan de maximale parkeerkencijfers van CROW als parkeernormen.

Beoordeeld is in hoeverre het project gevolgen heeft voor de parkeerdruk op de openbare ruimte. Hiertoe wordt de huidige situatie vergeleken met de parkeerbehoefte na realisering van het bouwplan. In de onderstaande tabel wordt de parkeerdruk in de huidige situatie berekend.

Parkeerbehoefte plangebied Meddosestraat

Huidige situatie              
               
nr.   functie   omvang     norm       aantal p.p.  
30   winkel   280   m²   4   p.p./100 m² bvo   11,2  
  wonen   1   appartement   1,5   per woning     1,5  
38   winkel   50   m²   4   p.p./100 m² bvo     2,0  
  bedrijf   140   m²   1,7   p.p./100 m² bvo     2,4  
  woning   1   appartement   1,5   per woning     1,5  
40   bedrijf   140   m²   1,7   p.p./100 m² bvo     2,4  
  opslagruimte   90   m²   0,6   p.p./100 m² bvo     0,5  
  woning   3   appartementjes   1,3   per woning     3,9  
42   kantoor   100   m²   2,3   p.p./100 m² bvo     2,3  
  woning   1   appartement   1,5   per woning     1,5  
Parkeerdruk bestaande situatie             29,2  
               
Aantal parkeerplaatsen aanwezig (achterzijde nr 40 en 42)         6,0  
Parkeerdruk "bestaand" op openbaar gebied           23,2  

Na realisering van het plan is het volgende beeld te zien.

Nieuwe situatie              
               
nr.   functie   omvang     norm       aantal p.p.  
30   kantoor met balie   320   m²   2,3   p.p./100 m² bvo   7,4  
  wonen   2   appartementen   1,5   per woning     3,0  
  wonen   2   woningen   1,7   per woning     3,4  
38-42   algemene ruimte/slaapwacht   135   m²   0       0,0  
  museum   285   m²   0,7   p.p./100 m² bvo     2,0  
  wonen zorg   16   woningen zorg   0,7   per woning     11,2  
Parkeerdruk nieuwe situatie             27,0  
               
Aantal parkeerplaatsen te realiseren op eigen terrein (2 onder 1 kap)       2,0  

Parkeerdruk nieuw op openbaar gebied  
        25,0  

Er is een lichte toename in de parkeerdruk te zien. Bij de planuitvoering wordt zowel de Sellekamp als de Ulandsteeg de parkeerruimte aangepast respectievelijk licht gewijzigd. Het gebied in de directe omgeving van het plangebied kent op dit moment een totale parkeercapaciteit van 64 parkeerplaatsen. Na herinrichting van de Sellekamp en de aanpassing van de Ulandsteeg is deze capaciteit met drie parkeerplaatsen tot 61 stuks verminderd. Per saldo zal er een lichte toename van de parkeerdruk ontstaan. Daar staat tegenover dat de parkeercapaciteit in de directe omgeving, met name de parkeergelegenheid aan het begin van de Ravenhorsterweg, zal kunnen voorzien in de parkeerbehoefte van bezoekers van bewoners van de zorgappartementen. Hieronder is een en ander op een afbeelding te zien.

afbeelding "i_NL.IMRO.0294.BP1202SGMEDDOSESTR-OW01_0010.jpg"

Figuur 10. Overzicht parkeren en herinrichting straten.