direct naar inhoud van Hoofdstuk 6 Juridische planopzet
Plan: Meddosestraat
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1202SGMEDDOSESTR-OW01

Hoofdstuk 6 Juridische planopzet

De planregels van het bestemmingsplan 'Meddosestraat' bestaat uit vier hoofdstukken, waarin achtereenvolgens de inleidende regels, de bestemmingen, de algemene regels, het overgangsrecht en de slotregels aan de orde komen. In het onderstaande worden de opbouw en dergelijke kort toegelicht.

Op 1 juli 2008 is de Wet ruimtelijke ordening in werking getreden en op 1 oktober 2010 de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Het bestemmingsplan 'Meddosestraat' is conform de eisen van deze wetten. Naast de wettelijke vereisten is in dit bestemmingsplan inhoudelijk aangesloten bij het vigerend bestemmingsplan 'Centrum', om de consistentie te waarborgen.