direct naar inhoud van 5.4 Asbest
Plan: Meddosestraat
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1202SGMEDDOSESTR-OW01

5.4 Asbest

In het kader van de voorgenomen ontwikkeling is een asbestinventarisatie– voor de opstallen uitgevoerd. Hieronder wordt enkel de conclusie weergegeven. De volledige rapportage is een separate bijlage.

Conclusie

Uit deze inventarisatie blijkt dat in de geïnspecteerde opstallen drie toepassingen met asbesthoudende materialen aanwezig zijn. Naast het aangetoonde materiaal is het niet uit te sluiten dat op verborgen plaatsen asbesthoudende materialen aanwezig zijn. Uit de risicoklassenindeling blijkt dat de materialen volgens de richtlijnen ingedeeld worden in klasse 2 en 3. Dit betekent dat alle materialen verwijderd moeten worden door een gecertificeerd bedrijf. Voor klasse 3 gelden een aantal aanvullende eisen bij de verwijdering.

In het geval er in de toekomst sloopwerkzaamheden in de opstallen uitgevoerd worden, wordt het noodzakelijk geacht om kort voor deze werkzaamheden (op het moment dat de panden of de ruimten leeg staan) een aanvullende type B inventarisatie met uitgebreide destructieve handelingen uit te laten voeren. Tijdens deze inventarisatie kunnen eveneens de ruimten/bouwdelen die nu niet toegankelijk/bereikbaar waren, worden geïnspecteerd.

Indien de asbesthoudende materialen verwijderd worden, dient dit gemeld te worden aan B&W van de gemeente. Deze dienen hiervoor een omgevingsvergunning te verstrekken. Onderhavig rapport dient bij de sloopaanvraag gevoegd te worden.