direct naar inhoud van 5.4 Luchtkwaliteit
Plan: Geldereschweg 17
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1207BGGELDERWG17-VA01

5.4 Luchtkwaliteit

Het plan heeft slechts betrekking op splitsing van een woning. Een dergelijke woningbouwlocatie valt onder de aanwijzing op grond van artikel 4, eerste lid van het Besluit niet in betekende mate (luchtkwaliteitseisen) in artikel 4, tweede lid van de Regeling niet in betekende mate (luchtkwaliteitseisen) juncto voorschrift 3B.1 van de bijlage 3b behorende bij de Regeling niet in betekende mate (luchtkwaliteitseisen).

Op basis van de bovengenoemde kan worden geconstateerd dat het plan draagt in niet betekenende mate (NIBM) bij aan luchtverontreiniging. Op grond van artikel 5.16, eerste lid van de Wet milieubeheer kan zonder toetsing aan de grenswaarden voor het aspect luchtkwaliteit uitgevoerd worden.

Gelet op de lage achtergrondconcentraties in de gemeente Winterswijk zal de blootstelling aan de luchtverontreiniging in de geprojecteerde woning ruim onder de gelden normen liggen.

Verder onderzoek is niet noodzakelijk. Er zijn geen belemmeringen aanwezig.