direct naar inhoud van Hoofdstuk 4 Milieu en landschap
Plan: Wijzigingsplan bouwvlak Ratumseweg 5
Status: concept
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.WP1112BGRATUMSEW5-OW01

Hoofdstuk 4 Milieu en landschap

In dit hoofdstuk worden de relevante milieu-aspecten aan de orde gesteld. Aan de orde komen met name archeologie, bodem. Ook is een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet vereist.

Aan overige milieu-aspecten is getoetst maar deze behoeven geen verdergaand onderzoek. Tenslotte is aandacht besteed aan landschappelijke aspecten.