direct naar inhoud van 6.3 externe veiligheid
Plan: Excelsior
Status: concept
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP0910KOKomWest-IV01

6.3 externe veiligheid

De doelstelling van het externe veiligheidsbeleid is het realiseren van een veilige woon- en leefomgeving door het beheersen van risico's van industriƫle activiteiten met opslag en transport van gevaarlijke stoffen. Het beleid is er op gericht te voorkomen dat te dicht bij gevoelige bestemmingen activiteiten met gevaarlijke stoffen plaatsvinden.

Op basis van de risicokaart externe veiligheid van de gemeente Gelderland blijkt dat op het gebied van externe veiligheid geen aspecten zijn die van invloed kunnen zijn op de ontwikkeling van het plangebied. Rijkswaterstaat heeft een risico-atlas opgesteld voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. De atlas inventariseert onder meer de omvang van de risico's. Hierbij worden twee indicatoren gehanteerd; het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR). In de risicoatlas worden geen wegen in de nabijheid van het projectgebied aangegeven, waar overschrijding van de risiconormen plaats vindt.

Conclusie

Uit de geraadpleegde gegevens blijkt dat er geen belemmeringen zijn in de nabijheid van het plangebied wat betreft externe veiligheid. Er zijn dan ook geen risico's te verwachten die ontstaan voor de omgeving bij het gebruik van bijvoorbeeld opslag en het vervoer van gevaarlijke stoffen. Routes van gevaarlijke stoffen liggen niet in de nabijheid van het bouwplan en leggen daarom geen beperkingen op aan de directe omgeving.