direct naar inhoud van 6.4 luchtkwaliteit
Plan: Excelsior
Status: concept
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP0910KOKomWest-IV01

6.4 luchtkwaliteit

Voor gemeenten en provincies is bepaald dat de lokale luchtkwaliteit in kaart moeten worden gebracht wanneer de verwachting bestaat dat de grenzen voor luchtkwaliteit overschreden kunnen worden.

Voorliggend plan behelst de bouw van maximaal 16 woningen. Op grond van het "Besluit niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)" behoeft, nu het gaat om een gering aantal woningen, niet aan de Wet Luchtkwaliteit 2007 getoetst te worden. De toetsingsgrens ligt anno 2010 namelijk bij 1500 woningen.