direct naar inhoud van 6.5 geluid
Plan: Excelsior
Status: concept
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP0910KOKomWest-IV01

6.5 geluid

Geluid beïnvloedt in belangrijke mate de kwaliteit van de leefomgeving. De belangrijkste bronnen die geluidsoverlast kunnen veroorzaken zijn: wegverkeer, bedrijven en railverkeer. In diverse vormen van wetgeving is vastgelegd welke mate van geluid acceptabel wordt geacht, afhankelijk van de specifieke omstandigheden.

Wegverkeerslawaai

De ontwikkellocatie is gelegen in de kern van Winterswijk. Voor het onderzoek naar geluidsaspecten inzake wegverkeerlawaai is het van belang te onderzoeken of de relevante wegen in deze, de Leliestraat en de Tuunterstraat, 30- of 50-km- wegen betreffen. Voor een 30-km-weg geldt namelijk geen onderzoeksplicht; aangenomen wordt dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB, in dat geval niet wordt overschreden.

De Leliestraat is een 30-km-weg en de Tuunterstraat is voor een deel een 30-km-weg en voor het overige een 50-km-weg. Het gedeelte van de Tuunterstraat dat nabij de ontwikkellocatie ligt is een 30-km-weg; de overgang van 30- naar 50-km-weg ligt op ruim 120m afstand.

Op basis van genoemde afstanden kan worden voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

Railverkeerslawaai

Ten behoeve van de indicatieve toetsing railverkeerslawaai is de geluidbelasting van de spoorweg Zutphen-Winterswijk berekend (zie Bijlage 4). De geluidcontour van de voorkeursgrenswaarde (55 dB) voor de spoorlijn Zutphen-Winterswijk ligt op 36 meter van de spoorbaan ligt. De afstand van het plangebied tot aan het betreffende baanvak bedraagt ┬▒ 140 meter. Dit betekent dat per definitie aan de voorkeursgrenswaarde wordt voldaan.

Conclusie

Geconcludeerd wordt dat er met betrekking tot wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai geen belemmeringen zijn die een mogelijke belemmering vormen voor het bouwplan.